Μετά το ξέσπασμα του COVID-19, σε ποιους κλάδους θα πραγματοποιηθούν οι ισχυρότερες και ασθενέστερες προθέσεις προσλήψεων;

Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν επιφυλακτικά σχέδια προσλήψεων για το για το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -7%.

  • Μείωση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν προβλέπουν οι εργοδότες σε έξι από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
  • Στον τομέα των Κατασκευών αναμένεται να εκδηλωθεί ο πιο αδύναμος ρυθμός προσλήψεων, με τους εργοδότες να καταγράφουν απαισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -16%. Δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται επίσης στον τομέα της Βιομηχανίας/Παραγωγής και στον τομέα του Τουρισμού, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -14% και -13% αντίστοιχα.
  • Ωστόσο, οι εργοδότες στον τομέα της Πρωτογενούς Παραγωγής (Βιομηχανία Εξόρυξης, Γεωργία, Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση) αναμένουν εύλογο κλίμα προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του +10%.

Πώς επηρέασε ο COVID-19, τις επιχειρήσεις;

Το 65% των εργοδοτών δηλώνει ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα επηρεάστηκε από τον COVID-19 , με το 79% να προβλέπει πως τα επίπεδα προσλήψεων θα επιστρέψουν στα προ-COVID-19 επίπεδα εντός των επόμενων 12 μηνών