Εργατοτεχνικό Προσωπικό Βιομηχανικής Παραγωγής στη Δυτική Θεσσαλονίκη
(*Σύμβαση ορισμένου χρόνου)

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και οι Σύμβουλοι μας θα επικοινωνήσουν μαζί σου
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση εργασίας.